הפעלת קיץ מצנח כדור ים/אביזרים בתנועה

בנוסף למעגל הקצב  ,נשלב פעילות בתנועה עם מצנח ומוסיקה…..בקצב ותנועה!!!